Október 4, 2023

Jeho trvanie

Trvanie programu zanechať materstvo závisí od počtudieťa za ktoré ste zodpovední. Ak je to vaša prvá alebo druhá dieťamáte právo na zanechať 16 týždňov.

Je to nové
Od 12. apríla 2007 ju môže každá budúca matka prispôsobiť zanechaťAvšak s povinnosťou trvať 3 týždne zanechať pred predpokladaným dátumom dodania. Aupravant zanechať materstvo bolo rozdelené takto: 6 týždňov pred pôrodom a 10 dní po pôrode.

Ak však už máte dve deti alebo viac, jeho trvanie je 26 týždňov.

Ak očakávate dvojčatá, máte 34 týždňov.

V prípade prijatia \ t zanechať je 10 týždňov od príchodudieťa, ale ak sa zvýši na 3 alebo viac, početdeti potom 18 týždňov.

Ak si želáte, môžete to skrátiť zanechať, na jednu podmienku: musíte povinne trvať 8 týždňov.

Ak ho chcete predĺžiť, bude to možné len so súhlasom lekára alebo pôrodnej asistentky, ak zistia akékoľvek zdravotné problémy. V tomto čase budete môcť využívať výhody služby a zanechať 15 dní pred plánovaným dátumom odchodu a 4 týždne po plánovanom dátume vášho návratu.KOUČING A BUDOVANIE TÍMU - Webinár (Október 2023)