Október 4, 2023

somatotherapy

Somatoterapia (soma, čo znamená "telo") je metóda vytvorená psychiatrom Richardom Meyerom. Inšpirovaný rôznymi prúdmi modernej psychológie a tradičných techník dotyku, je zameraný na podporu osobného a partnerského rozvoja a blahobytu.

Podľa somatoterapie, počas nášho života, naše telo akumuluje blokády rôznej povahy : psychické, fyzické, fyziologické, mentálne ...
Takže každý pushback emócií sa zaregistruje v tele vo forme napätia.
Terapia zameraná na telo nás oslobodzuje od blokád na zlepšenie nášho každodenného života.

Somatoterapia navrhuje súbor psychokorporálnych techník ktorý spočíva vo vyvolaní pamäte buniek. Začína to v predpoklade, že každá porucha je zaznamenaná v našej telesnej pamäti a bunkovej od nášho narodenia.
Prebudenie tejto pamäti tela uvoľní predmet jeho napätia a dá ho do priameho vzťahu s emóciami súvisiacimi s týmito blokádami.

Cieľom terapie je uvoľniť tieto blokády, To má uľahčiť tok energie v tele s cieľom zlepšiť vzťah so sebou, zmierniť minulé zranenia, súčasné a psychické traumy.

Terapia využíva dotyk, dýchanie, držanie tela a tvorivosť na odstránenie blokád tela, aby sa znovu získala pôvodná rovnováha vďaka lepšiemu rozloženiu a cirkulácii energií.How to Pronounce Somatotherapy (Október 2023)